Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Barnriksstroke:

Anna Ekesbo-Freisinger, barnneurolog, Med Dr, Stockholm (ordförande barnstrokegruppen)
Katinka Fellman, barnsjuksköterska, Stockholm (registerkoordinator)
Tony Frisk, barnonkolog/koagulationsläkare, Med Dr, Stockholm
Staffan Lundberg, barnneurolog, Med Dr, Uppsala
Bo Norrving, neurolog, professor, registerhållare Riksstroke
Niklas Timby, barnneurolog, Med Dr, Umeå
Emma Sandelin, fysioterapeut, Uppsala
Anna Walås, ST-läkare, Linköping
Sven Wiklund, barnneurolog, Lund
Per Enblad, neurokirurg, professor, Uppsala
Daniel Martin, barnneuroradiolog, Stockholm
David Björnheden, barnneurolog, Göteborg