Bakgrund och information

Bakgrund

Barnstrokegruppen inom Svensk Neuropediatrisk Förening (SNPF) har i samarbete med kvalitetsregistret Riksstroke arbetat fram ett delregister för barnstroke, baserat på Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med stroke efter nyföddhetsperioden. Dessa riktlinjer finns tillgängliga sedan december 2012 och uppdateras regelbundet.

Syftet med registret är att utveckla kvaliteten i vården av barn och ungdomar som insjuknat i stroke, att förkorta tiden till diagnos och behandling samt att utredning, terapi och rehabilitering av barnen blir av hög och jämn kvalitet nationellt.

Registret är aktuellt för följande patienter:

  •  Barn i åldrarna från 1 mån upp till 18 år
  • Uppfyller inklusionskriterier för stroke (inkl cerebral venös trombos)

Patienter registreras fr o m 1 januari 2016.

Vårdnadshavare och barn skall informeras skriftligt och kan avböja registrering, samt även i senare skede begära att uppgifter raderas ur registret. Skriftligt samtycke behövs ej.

Mer information om stroke hos barn och ungdomar:

Barnläkarföreningen, snpf
Ågrenska
Canadian Pediatric Stroke Support Association (CPSSA)
Stroke Association (Childhood Stroke)
International Alliance for Pediatric Stroke