Ansökan om datauttag för forskning

Riksstroke är primärt inte ett forskningsregister. Det har dock visat sig vara en mycket värdefull kunskapsbas också för kliniskt-epidemiologisktinriktad forskning kring stroke. Riksstrokematerial utnyttjas eller har utnyttjats i flera pågående och avslutade avhandlingsarbeten.

För närvarande finns forskare i Uppsala, Lund, Umeå, Enköping, Stockholm och Örebro som är mer långsiktigt knutna till Riksstroke. Dessutom arbetar forskare på flera andra orter med Riksstrokedata.

Det databasmaterial forskarna arbetar med är i samtliga fall anonymiserat, d.v.s. det går inte att via namn eller födelsenummer identifiera enskilda individer.

Länk till ny blankett ansökan om datauttag för forskare 2022

Blankett för ansökan om datauttag för forskning

Observera att äldre versioner dataansökningsblanketter är ogiltiga 
Är du forskare och vill ha information om hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning? På sidan https://kvalitetsregister.se/forskning/forskaparegisterdata.1907.html finns dokument och guider som stöd för ditt arbete.

På sidan https://www.registerforskning.se finns det information om hur registerforskning kan bedrivas. Det finns också information om variabler i Riksstroke och andra kvalitetsregister.

Riksstroke policy författarskap