Länkar

   
rf_logo STROKE-Riksförbundet
 Neuroförbundet 51 px x 20 px[1] kopia Neuroförbundet
afasi_logo Afasiförbundet i Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
   
sos_logo Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård
esc_logo European Stroke Council and European Stroke Conferences
nkr_logo Kvalitetsregister – Portal för svenska kvalitetsregister
sundhed_logo Danmarks kvalitetsregister
skl_logo Sveriges Kommuner och Regioner – Öppna jämförelser