Projektrapporter

D3 Riksstroke – Studie av patientrapporterade utfall. Teresa Ullberg Slutrapport 2016

D4 Riksstroke – Validering av TIA i RS Fredrik Buchwald slutrapport