Förbättringsarbeten

Insamlade uppgifter om avslutade och pågående förbättringsarbeten inom strokesjukvården på Riksstroke deltagande sjukhus. Innehåller uppgifter som sjukhusen själva har inrapporterat.

Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbeten med hjälp av data från Riksstroke 2021

Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbeten med hjälp av data från Riksstroke 2020

Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbeten med hjälp av data från Riksstroke 2018-2019

Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2017

Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2016

Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2015

Guide – kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete