NAG Stroke

Beslutstöd:

NAG-riktlinjer om stroke återfinns på https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp

Remissversioner beslutsstöd, riktlinjer

Andra dokument: