Programvaror

Webtool ROC

Webtool ROC

I detta Excelbaserade webverktyg kan användaren lägga in relevanta sjukhusrisker (t.ex. de standardiserade riskerna från föregående år), välja ett benchmarkvärde (en kliniskt relevant avvikelse) och en statistisk konfidensnivå. De teoretiska sensitiviteterna och specificiteterna som resulterar från olika scenarion beräknas sedan och summeras i ROC-kurvor. Utvecklat av Bart Van Rompaye och Anita Lindmark.

Referens: Lindmark, A., Van Rompaye, B., Goetghebeur, E., Glader, E-L. and Eriksson, M. (2016). ”The importance of integrating clinical relevance and statistical significance in the assessment of quality of care – illustrated using the Swedish stroke register” PLoS ONE, 11(4): 1-13.

 

In this Excel-based webtool, the user can insert relevant hospital risks (e.g. the standardized risks from the previous year), select a benchmark (a clinically relevant deviation) and a statistical confidence level. The theoretical sensitivities and specificities that result from different scenarios are then calculated and summarized through ROC curves. Developed by Bart Van Rompaye and Anita Lindmark.

Reference: Lindmark, A., Van Rompaye, B., Goetghebeur, E., Glader, E-L. and Eriksson, M. (2016). ”The importance of integrating clinical relevance and statistical significance in the assessment of quality of care – illustrated using the Swedish stroke register” PLoS ONE, 11(4): 1-13.