//

Välkommen till Barnriksstroke – Målsättningen är att utveckla kvaliteten i vården av barn och ungdomar som insjuknar i stroke, att förkorta tid till diagnos och behandling samt att utredning, terapi och rehabilitering av barnen blir av hög och jämn kvalitet över hela landet. Barnriksstroke är en del av Riksstroke. 

2016

Start av registrering

Riktlinjer för barnstroke

Stroke hos barn