Riksstroke och R-RCT

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) är ett namn för prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register i sitt genomförande. Kvalitetsregister som Riksstroke kan användas för såväl små som stora delar av en randomiserad studie. I TIMING-studien användes t.ex. en integrerad randomiseringsmodul för att underlätta screening, rekrytering och randomisering, men Riksstroke kan också utgöra källa för baslinjedata och/eller utfallsmått i en randomiserad klinisk studie. Vidare kan patientrapporterade utfall inhämtas från Riksstrokes uppföljning som sker tre månader efter strokeinsjuknandet. Mer information om R-RCT, inklusive nationella rekommendationer framtagna av Kliniska Studier Sverige och Sveriges registercentrum, finns på r-rct.se.