NIHss

NIHSS-protokoll för utskrift

SKR NIHSS-manual

Se filmen om NIHSS https://neurophys.gu.se/nihss

Föredrag Signild Åsberg på Riksstroke Webinarium 27 maj 2020

NIHSS Riksstroke maj-20