Metadataverktyget RUT

Metadataverktyget RUT ger information om vad som finns i kvalitetsregistret Riksstroke.

Vetenskapsrådet utvecklar ett nytt verktyg för att söka i och analysera metadata, data om data, för register som används i registerbaserad forskning. Verktyget innehåller metadata om både register och ingående variabler.

Läs mer på på https://www.registerforskning.se