Blanketter

Begäran om utträde och registerutdrag skickas skriftligen in till registret.

Vill du komma i kontakt med oss:

Riksstroke Målpunkt PA rum 1013

Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå

Telefonnummer 090-7858783, 090-7858778

E-mailadress riksstroke@regionvasterbotten.se

Begäran om utträde ur nationella kvalitetsregistret Riksstroke

Registerutträde_Riksstroke

Begäran av registerutdrag ur nationella kvalitetsregistret Riksstroke

Registerutdrag_Riksstroke