Övriga rapporter (Ett år efter stroke, Anhörigas situation, Strukturdatarapporten, Valideringsrapporter m.fl)

Om du har problem att ladda ner ett dokument så högerklicka på länken till dokumentet , välj spara mål som, sen sparar du ner dokumentet till din dator.  

Anhörigas situation

Covid-19 rapport

Ett år efter stroke

Fem och tre år efter stroke

Inventering av rehabiliteringsfrågor

Resultat från användarenkäten

Riksstroke och Swedvasc

Strukturdata

Transportmyndigheterna

Två år efter stroke

Valideringsrapporter

Visa även arkiverade