Målnivåer_2

I detta avsnitt ställer Riksstroke sjukhusdata i relation till målnivåer. Hur Riksstrokes arbete med att fastställa målnivåer har gått till beskrivs i avsnittet varför målnivåer.

Målnivåer för 2014 har satts för tretton variabler: