Målnivåer

I detta avsnitt ställer Riksstroke sjukhusdata i relation till målnivåer. Hur Riksstrokes arbete med att fastställa målnivåer har gått till beskrivs i avsnittet varför målnivåer.

Målnivåer 2015

 

Målnivåer för 2015 har satts för 13 variabler.
A. Täckningsgrad (hög 92 %; måttlig 85 %) saknas pga försening från Socialstyrelsen

B. Uppföljda 3 månader efter stroke (hög 90 %; måttlig 85 %)

C. Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik (hög 90 %; måttlig 85 %)

D. Direktintag på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik (hög 90 %; måttlig 80 %)

E. Sväljningsförmåga undersökt (hög 95 %; måttlig 90 %)

F. Reperfusionsbehandlade, (hög 15 %; måttlig 10 %) G. Tid från ankomst till sjukhus till trombolysstart (hög 40 min; måttlig 60 min.)

H. Trombocythämmande behandling efter hjärninfarkt utan förmaksflimmer (hög 90 %; måttlig 85 %)

I. Antikoagulantiabehandling efter kardioembolisk hjärninfarkt, <80 år (hög 70 %; måttlig 55%)

J. Blodtryckssänkande behandling efter stroke (hög 80 %; måttlig 70 %)

K. Statinbehandling efter hjärninfarkt (hög 75 %; måttlig 65 %)

L. Fullt tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter utskrivning (hög 75 %; måttlig 60 %)

M. Sjukhus som registrerade TIA 2015