Målnivåer sjukhusnivå 2019

I detta avsnitt ställer Riksstroke sjukhusdata i relation till målnivåer.

Målnivåer för 2019 har satts för Stroke och TIA:

  • Grön färgcirkel betyder att hög målnivå har uppnåtts.
  • Gul färgcirkel betyder att måttlig målnivå har uppnåtts.
  • Avsaknad av färgmarkering betyder att sjukhuset inte nått måttlig målnivå. En överkryssad
    färgcirkel innebär att bortfallet på frågan är större än 25 %

Malnivaer_Stroke_2019

Malnivaer_TIA_2019

För 2019 gällde följande målnivåer för 14 områden för stroke:

A. Täckningsgrad (hög 92 %; måttlig 85 %)
B. Reperfusionsbehandlade (hög 20 %; måttlig 13 %)
C. Trombolysbehandlade inom 30 min från ankomst till sjukhus (hög 50 %; måttlig 35 %)
D. Strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik som första vårdenhet (hög 90 %; måttlig 80 %)
E. Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik (hög 90 %; måttlig 85 %)
F. Registrerade med NIHSS (hög 80 %; måttlig 70 %)
G. Bedömning av sväljningsförmåga (hög 100 %; måttlig 90 %)
H. Blodtryckssänkande behandling efter stroke (hög 80 %; måttlig 70 %)
I. Trombocythämmande behandling efter ischemisk stroke utan förmaksflimmer hos de som inte
stod på antikoagulantia (hög 90 %; måttlig 85 %)
J. Antikoagulantiabehandling efter ischemisk stroke och förmaksflimmer (hög 80 %; måttlig 70 %)
K. Statinbehandling efter ischemisk stroke (hög 80 %; måttlig 70 %)
L. Tidig understödd utskrivning till hemmet med multidisciplinärt rehabteam koordinerat från
strokeenhet (hög 25 %; måttlig 10 %)
M. Uppföljda i Riksstroke 3 månader efter stroke (hög 90 %; måttlig 85 %)
N. Nöjda med rehabilitering efter stroke (hög 87 %; måttlig 75 %)

För 2019 gällde följande målnivåer för 5 områden för TIA:

A. Strokeenhet som första vårdenhet vid TIA (hög 90 %; måttlig 80 %)
B. Blodtryckssänkande behandling efter TIA (hög 80 %; måttlig 70 %)
C. Trombocythämmande behandling efter TIA utan förmaksflimmer och som inte stod på
antikoagulantia (hög 90 %; måttlig 85 %)
D. Antikoagulantia vid förmaksflimmer efter TIA (hög 85 %; måttlig 75 %)
E. Statinbehandling efter TIA (hög 80 %; måttlig 70 %)