Målnivåer sjukhusnivå 2015

I detta avsnitt ställer Riksstroke sjukhusdata i relation till målnivåer.

Målnivåer för 2015 har satts för tretton variabler:

Målnivåer 2015 i pdf