Målnivåer sjukhusnivå 2016

I detta avsnitt ställer Riksstroke sjukhusdata i relation till målnivåer.

Målnivåer för 2016 har satts för tretton variabler:

Målnivåer 2016 i pdf