Målnivåer sjukhusnivå 2017

I detta avsnitt ställer Riksstroke sjukhusdata i relation till målnivåer.

Målnivåer för 2017 har satts för tretton variabler:

Målnivåer 2017 i pdf