Patientinformation för sjukhus

Patientinformation angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke

Skriv ut/ladda ner detta dokument:

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_2022

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_2022_eng

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_2022_fi

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_2022_ar

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_far(2022)

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_som(2022)