Verksamhetsförbättringar 2016 med hjälp av data från Riksstroke

Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2016