//

Rapport ett år efter stroke 2021

Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke har sedan 1995 årligen presenterat rapporter om den
svenska strokevårdens kvalitet. I separata rapporter beskriver vi situationen för patienter med
stroke ett år efter insjuknandet. Fokus i dessa 1‐årsrapporter ligger på kvaliteten i samhällets
långsiktiga medicinska och sociala stöd för personer som haft stroke. Den rapport vi nu
presenterar gäller personer som insjuknade i stroke 2020 och som under 2021 rapporterade sina
uppgifter till Riksstroke.

Rapporten finns att läsa här. https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/ovriga-rapporter-2/